Bildningsnämndens i Sjundeå kommun beslut om kompensation för klientavgifter 18.3. – 13.5.2020

16.04.2020 10:30

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Bildningsnämndens i Sjundeå kommun beslut om kompensation för klientavgifter 18.3. – 13.5.2020

Eftermiddagsverksamhet för elever:

 • klientavgifter för mars faktureras till sitt fulla belopp
 • klientavgift för april faktureras inte, om barnet inte har deltagit i eftermiddagsverksamheten under april
 • maj:
  a. hälften (50 %) av klientavgiften faktureras om begränsningarna upphör 13.5.2020 och om barnet inte deltar i verksamheten före 13.5, men deltar i verksamheten efter 13.5.
  b.om barnet inte deltar i eftermiddagsverksamheten i maj faktureras klientavgiften inte.
  c.om begränsningarna fortsätter efter 13.5, faktureras klientavgiften inte om barnet inte har deltagit i eftermiddagsverksamheten under maj.

 Kompensation för klientavgifter inom småbarnspedagogiken 

 • småbarnspedagogikens klientavgift faktureras inte (kompenseras) under tiden 18.3.2020 – 13.5.2020 för varje vardag som barnet frånvarar från småbarnspedagogiken eller från kompletterande småbarnspedagogik för att bromsa spridning av coronaepidemin (covi-19)
 • om begränsningarna fortsätter efter 13.5. och statsrådet fortfarande rekommenderar att barnen stannar hemma fortsätter giltighetstiden för detta beslut högst till det datumet då statsrådets rekommendation upphör.

 

Servicesedelavgifter för privat småbarnspedagogik

 •  punkt 60 om barnets frånvaro från småbarnspedagogiken i regelboken för privat småbarnspedagogik tillämpas inte fram till 31.5.2020 under tiden som regeringar har utlyst som undantagsperiod
 • Sjundeå kommun betalar småbarnspedagogikens servicesedel för de godkända privata serviceproducenterna normalt enligt regelboken för mars, april och maj 2020.