Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Bildningskansliet

Bildningsdirektör Jukka Pietinen
050 386 0826

Chefen för biblioteks- och fritidstjänster Maarit Tuomisto
050 386 0825

Chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela
050 386 0827

Välfärdskoordinator Paula Kivekäs
044 386 1548

Fostrings- och undervisningsdoordinator Anne Penttinen
044 386 1064

Förvaltningskoordinator (skolskjuts) Cilla Ojala 
050 386 0849

Avdelningssekreterare Maj-Britt Hellström
044 386 1097

Skolorna

Aleksis Kiven koulu
Flemingsvägen 4

Rektor Pauliina Smolander
050 386 0817
Skolsekreterare Outi Sjöberg 
050 440 3853

Sjundeå Svenska skola
Skolvägen 3

Rektor Katarina Lodenius
044 386 1291
Skolsekreterare Susanne Eriksson
050 386 0847