Bildningsväsendets kontaktuppgifter

Bildningskansliet

E-posten är i form av fornamn.efternamn@sjundea.fi

Bildningsdirektör Eero Kling
050 386 0826

Chef för småbarnspedagogik Mari Mikonaho-Ratia
050 386 0827
 
Chefen för biblioteks- och fritidstjänster Maarit Tuomisto
050 386 0825

Förvaltningskoordinator (skolskjuts) Cilla Ojala 
050 386 0849

Välfärdskoordinator Paula Kivekäs
044 386 1548

Fostrings- och undervisningskoordinator Ida Malmberg
044 386 1064

Koordinator för elevförvaltning Mari Mettälä
044 725 6101

Förvaltningssakkunnig Maj-Britt Hellström
044 386 1097

Skolorna

Aleksis Kiven koulu
Parkstigen 2

Rektor Pauliina Smolander
050 386 0817
Skolsekreterare Outi Sjöberg 
050 440 3853

Sjundeå Svenska skola
Parkstigen 2

Rektor Katarina Lodenius
044 386 1291
Skolsekreterare Nina Holmberg
044 385 4106