Budgeter och bokslut

I den kommunala verksamheten och ekonomin följer man budgeten. Kommunfullmäktige godkänner i budgeten de verksamhetsmål, anslag och inkomstbudgeter som respektive verksamhetsorgan skall leva med.

Kommundirektören och nämnderna godkänner de bruksplaner som baserar sig på budgeten för den verksamhet som är underställd dem. Kommunstyrelsen leder och övervakar verksamheten och ekonomin samt hur budgeten förverkligas.

Budgeter Bokslut
Budget 2020 Bokslut 2019
Budget 2019 Bokslut 2018
Budget 2018 Bokslut 2017
Budget 2017 Bokslut 2016
Budget 2016 Bokslut 2015
Budget 2015 Bokslut 2014
Budget 2014 Bokslut 2013
Budget 2013 Bokslut 2012
Budget 2012 Bokslut 2011
Budget 2011