Bulleranmälan

Verksamhetsidkaren bör göra en skriftlig anmälan om en åtgärd eller händelse som förorsakar särskilt störande tillfälligt buller eller vibrationer. Anmälan bör inlämnas senast 13 dygn före åtgärden börjar. Anmälan bör göras bl.a. för byggande och publiktillställning, såvida man kan anta att bullret eller vibrationerna är speciellt störande eller såvida bullret sker nattetid. Bulleranmälan bör göras åtminstone för följande slag av verksamhet:

  • tillfällig krossanläggning
  • brytningsarbete såvida verksamhet idkas vid annan tidpunkt än vardagar kl. 7-18
  • annat än sedvanligt byggande, rivning, reparation eller underhåll, som utförs under två eller flere nätter kl. 22-7
  • en tillställning som tillfälligt förorsakar oljud, t.ex. en utomhuskonsert, där man använder ljudförstärkare, ett motorsportevenemang, idrotts-, nöjes- eller utställningstillställning eller annat stort publikevenemang, som förorsakar särskilt störande oljud

Anmälan bör inlämnas till kommunens miljövårdsmyndighet såvida verksamheten inte gäller flere kommuners område. Då bör anmälan inlämnas till NTM-centralen.

Tilläggsuppgifter samt anmälningsblanketten finns på miljöförvaltningens nätsidor.