Byggandet av de tillfälliga lokalerna för Aleksis Kiven koulu inleds

24.05.2018 09:29

Kategori:

Parmaco börjar bygga de tillfälliga lokalerna för Aleksis Kiven koulu 28.5.2018. Arbetet inleds med att bygga ett stängsel och grundandet av byggarbetsplats 28.5.2018. Av den bifogade byggarbetsplatsplanen framgår bland annat det inhägnade området. De arbeten som utförs på byggarbetsplatsen kan eventuellt tidvis ändra på gångrutterna, men man informerar alltid i förväg om eventuella ändringar. Efter grundandet av byggarbetsplats inleds jordbyggnadsarbetena. Detta leder till en del lastbilstrafik på området när den uppgrävda jorden ska transporteras bort och ny fyllnadsmassa ska hämtas till byggarbetsplatsen. Jordbyggnadsarbetena pågår till ungefär mitten av juli. Monteringen av byggnaderna inleds i början av juli och pågår hela juli. Objektet överlåts till kommunen 3.8.2018.

Parmaco informerar i fortsättningen varje fredag om nästa veckas arbete.