Byggnadstillsynen: ändringar i tidtabellerna vecka 11

12.03.2018 15:19

Kategori:

Byggnadstillsynens tidtabeller för vecka 11 har ändrats. Mottagningen torsdag 15.3 är inställd på grund av att personalen deltar i en utbildning. Byggnadsinspektörerna är istället anträffbara i tekniska kansliet fredag 16.3 kl. 9-11.