Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

rakennusvalvonta(at)siuntio.fi

Byggnadsrådgivning och syner

Byggnadstillsynschef
Kenneth Flythström
050 386 0807 (byggnadstillsynens servicenummer)

Biträdande byggnadsinspektör
Pernilla Granqvist
044 386 1243
 
Byggnadsinspektören är anträffbar i tekniska kansliet måndag - fredag kl. 9.00-11.15 och 11.45-13.00.
Per telefon når man bäst måndag - fredag kl. 9.00-15.00.

Tillståndssekreterare
Marlene Rehnman
044 386 1307

Förfrågningar, beställning av ritningar och lov

rakennusvalvonta(at)siuntio.fi

Beställning av planer

etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi