Byte av vattenmätare

27.02.2018 15:23

Kategori:

Vattentjänsteverket i Sjundeå byter ut vattenmätarna områdesvis under de kommande 2-3 åren. Vattenmätarna byts till elektromagnetiska mätare som kan avläsas på distans. Arbetet har redan påbörjats och det framskrider ett område i taget.

Själva bytet av vattenmätare medför inga kostnader för fastighetsägaren och man ska separat komma överens om eventuella andra åtgärder.

Kunderna informeras med ett separat meddelande när bytena utförs på deras område. Man kommer i förväg överens om tidpunkten för bytet med fastighetsägaren.

 

VATTENTJÄNSTEVERKET