Campusplanens publiktillfälle 8.5.2019 kl. 17.30-20.30, Fennia Arena, mötesrum Aktia Corner

06.05.2019 10:04

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning Boende & Miljö

Sjundeå kommun ordnar ett öppet publiktillfälle i mötesrummet Aktia Corner (Fennia Arena) om planutkastet för bildnings- och välfärdscampus. På plats kommer att vara planläggaren Maarit Suomenkorpi från Tengbom Oy, Sjundeå kommuns planeringschef Timo Onnela samt bildnings- och välfärdscampusprojektets projektchef Timo Ryyppö.

Tilläggsuppgifter:

Timo Onnela
Planeringschef
044 386 1286 
timo.onnela@siuntio.fi

Timo Ryyppö
Projektchef
044 386 1542
timo.ryyppo@siuntio.fi