Carunas elnätsbyggen

Caruna har publicerat en ny karttjänst, varifrån du kan enkelt och snabbt hitta tidtabeller, grävvägar och kontaktuppgifter av de elnätsbyggen som ligger nära dig.

Du kan också ge feedback om en särskild byggplats eller beställa meddelanden. 

Karttjänsten utvecklas fortfarande och Carunas byggplatser läggs till regelbundet i tjänsten.

Stig in på byggplatsen virtuellt: https://www.caruna.fi/tyomaat