Centralvalnämnden

Till centralvalnämndens uppgifter hör att sköta om organiseringen av såväl kommunalval, statliga val och rådgivande folkomröstningar i kommunen. Nämndens verksamhetsperiod är den samma som fullmäktiges verksamhetsperiod, d.v.s. fyra år.

Centralvalnämnden sammanträder vid behov.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Marko Nygård

Viceordförande

Jari Alopaeus

Övriga medlemmar

Hilkka Toivonen
Minna Sneck
Mika Savilahti


Ersättare i substitutionsordning

1. Reijo Korhonen
2. Marjut Tassberg
3. Ann-Marie Bardy
4. Timo Ketonen
5. Sinikka Hussi

Föredraganden

Sekreterare

Niko Kannisto