Daghemmen

Svenskspråkiga

Daghemmet Lilla-Alexis

Svenska Förskolan

Sportlov, vecka 8; endast förskolan är stängd,
Daghemmet Lilla-Alexis är normalt öppet

Finskspråkiga

Jukolan päiväkoti ja Pikku Lotta

Suomenkielinen esiopetus

Tyyskylän päiväkoti

Sportlov, vecka 8: endast förskolan är stängd,
Jukola, Pikku-Lotta och Tyyskylä är normalt öppna.