Daghemmen

Svenskspråkiga

Daghemmet Lilla-Alexis

Svenska Förskolan

Julen och årsskiftet

Daghemmet Lilla-Alexis är öppet under hela julhelgen 23.12.2019 - 3.1.2020
och fungerar som jourerande daghem för både familjedagvården och svenska förskolan.
Svenska Förskolan är stängd den 23.12.2019 - 3.1.2020. 

Finskspråkiga

Jukolan päiväkoti ja Pikku Lotta

Suomenkielinen esiopetus

Tyyskylän päiväkoti