Daghemmen

Svenskspråkiga

Daghemmet Lilla-Alexis

Svenska Förskolan

Svenska småbarnspedagogikens enheter är sommartiden öppna enligt följande:

Femmisarnas och svenska förskolans utrymmen är öppna den 7-24.6.2021 och är sedan stängda tills förskolan börjar den 11.8.2021. 

Daghemmet Lilla-Alexis (Aleksis Kivi vägen 1) är öppet hela sommaren.
 

Finskspråkiga

Jukolan päiväkoti ja Pikku Lotta

Suomenkielinen esiopetus

Tyyskylän päiväkoti

Finskspråkiga småbarnspedagogikens enheter och förskolans utrymmen är sommartiden öppna enligt följande:

Jukola öppen hela sommaren, fungerar som dejourerande daghem.
Förskolen är stängd 28.6-30.7 (veckorna 26,27,28,29,30), öppnas 2.8.
Tyyskylä är stängd 5.7-30.7 (veckorna 27,28,29,30), öppnas 2.8.
Pikku-Lotta stängd 5.7-30.7 (veckorna 27,28,29,30), öppnas 2.8.

Obs! Sommartidens vård är reserverat för barn som enligt förfrågan har meddelat sitt behov för småbarnspedagogik.