Daghemmen, skolorna och eftermiddagsverksamheten har öppet den 2.2.2018 och småbarnspedagogikens och skolornas måltider serveras som normalt.

01.02.2018 08:55

Kategori:

FFC:s medlemsförbund (t.ex. JHL och PAM) och möjligen några andra fackförbund har beslutat att deras medlemmar kan delta i åsiktsyttringen fredagen den 2.2.2018 på arbetstid.

I Sjundeås skolor och daghem serveras maten normalt också fredagen 2.2.2018 Fazer tillreder måltiderna som serveras i kommunens daghem och skolor. Men små avvikelser kan förekomma i den på förhand meddelade menyn.

Småbarnspedagogikens enheter har öppet fredagen 2.2.2018 Små undantag i daghemmens verksamhet kan förekomma.

I skolorna ordnas undervisningen huvudsakligen enligt läsordningen. Små undantag i verksamheten kan förekomma; undantagen meddelar skolorna själva om till elever och vårdnadshavare. Utgångspunkten är att fredagen är en normal skoldag.

Eftermiddagsklubben ordnas som vanligt 2.2.2018

Sjundeås nyckellinjer trafikerar enligt normal tidtabell.