Daghemmet Lilla-Alexis


Daghemmet Lilla-Alexis

Har verksamhet på två ställen

0-4 åriga barn

Aleksis Kivi vägen 1
02580 Sjundeå

Serviceområdets ansvarig
Nina Isometsä
044 386 1043
nina.isometsa(at)siuntio.fi

Enhetsansvarig
Sabina Ekström
044 386 1297
sabina.ekstrom(at)edu.siuntio.fi

4 åringarnas grupp och daghemmets almänna tel 044 386 1181
3 åringarnas grupp, tel 044 755 8768
0-2 åringarnas grupp, tel 050 412 4091

Öppet: kl. 6.30-17.00

   

Femmåringarnas grupp
(i samband med förskoleundervisningen och Svenska skolan)

Skolvägen 3
02580 Sjundeå
044 386 1091

Serviceområdets ansvarig
Nina Isometsä
044 386 1043
nina.isometsa(at)siuntio.fi

Enhetsansvarig
Sabina Ekström
044 386 1297
sabina.ekstrom(at)edu.siuntio.fi


På daghemmet Lilla-Alexis bemöter vi alla barn jämlikt och beaktar deras individuella behov i samarbete med vårdnadshavarna.
Barnen stöds i deras utveckling och ges mångsidiga möjligheter till lärande i en trygg och stimulerande miljö.


Leken är viktig i vardagen, barnen lär sig genom leken.
I  Lilla-Alexis versamhet fästes stor vikt vid att skapa barnen en bra språklig grund för det kommande skolspråket (svenskan), men även barnens eventuella andra hemspråk beaktas på ett positivt sätt.


Ett gott och fungerande samarbete mellan hemmet och daghemmet är av stor betydelse.

Femåringarnas grupp och förskolegruppen sammarbetar och på så sätt stöds barnets övergång till förskoleundervisningen