Dags att kapa av grenar som hänger ut på gatuområdet

03.11.2017 11:51

Kategori:

Varje år kapar kommunen av kvistar och grenar som tränger sig in på gatuområdena på Sjundeås planområden. Det är lätt att ta bort grenar från områden som ägs av kommunen, men ibland befinner sig den växt som grenen hör till på en privat fastighets område. Även i detta fall borde de grenar som tränger sig ut på gatuområdet skäras av.

Kommunen önskar att fastighetsägarna självständigt granskar träden och buskarna på sin gård, samt bedömer om det finns behov av att klippa dem. Genom att klippa dem själv är det säkrare att resultatet faller en själv i smaken.

Om grenarna inte kapas i tid, är kommunens tekniska avdelning tvungen att göra det senast i början av plogningssäsongen.

Grenarna utgör en risk för trafiksäkerheten

Grenar som tränger sig in på gatuområdet utgör en trafiksäkerhetsrisk då de förhindrar den fria sikten särskilt i korsningar. Om buskar eller grenarna hänger ut över trottoarer, kan de leda till att utrymmet som reserverats för fotgängare och cyklister blir smalare och detta kan i sin tur leda till att särskilt barn hamnar alltför nära körbanan. Grenarna kan också söndra speglar på förbipasserande bilar eller skada lastbilarnas laster.

Snygga vägrenar underlättar också avsevärt vinterns plogningsarbeten och underhållet av gator.

Fastighetsägaren ska komma ihåg, att ifall en gren av en växt på hens gård förorsakar ekonomisk skada genom att exempelvis söndra spegeln på en förbipasserande bil, är det fastighetsägaren själv som ska ersätta skadorna.

Ytterligare information: Tekniska avdelningen, byggchef Mira Saarentaus