Dataskyddsbeskrivningar

I dataskyddsbeskrivningarna gällande Sjundeå kommuns kundregister beskrivs av hurdana uppgifter vart och ett register består av. Sammanställandet av dataskyddsbeskrivningarna har fördröjt på grund av man håller på att utveckla en ny webbplats. Beskrivningarna uppdateras på denna webbplats. Beskrivningarna finns också på kommunhuset. Vi beklagar situationen!

Personalförvaltningens kundregister

Personalregistret upprätthålls för skötande av ärenden som berör kommunens personal. Registret omfattar kommunens personal.

Personalförvaltningens dataskyddsbeskrivning

Planläggningens kundregister

Planläggningens dataskyddsbeskrivning

Biblioteksverksamhetens kundregister

Personregistret upprätthålls för skötande av biblioteksverksamheten. I biblioteksverksamhetens kundregister ingår alla bibliotekets kunder.

Bibliotekstjänsternas dataskyddsbeskrivning
Lukasbibliotekens dataskyddsbeskrivning

Färd- och logistiktjänsternas kundregister

Färd- och logistiktjänsternas kundregister upprätthålls för skötande av färd- och logistiktjänsterna. I kundregistret ingår alla skolskjutskunder.

Färd- och logistiktjänsternas dataskyddsbeskrivning

Förtroendevaldas kundregister

Förtroendevaldas dataskyddsbeskrivning

Ungdomsarbetets kundregister

Ungdomsarbetets kundregister upprätthålls för skötande av kommunens ungdomsarbete. I registret ingår ungdomsarbetet kunder och frivilligarbetare (Walkers).

Ungdomsarbetets dataskyddsbeskrivning

Den grundläggande utbildningens kundregister

Den grundläggande utbildningens kundregister upprätthålls för skötande av tjänsterna inom grundläggande utbildning, eftermiddagsverksamhet, klubbverksamhet och elevvården. I registret ingår eleverna i årskurserna 1-9.

Den grundläggande utbildningens dataskyddsbeskrivning

Byggnadstillsynens kundregister

Byggnadstillsynens dataskyddsbeskrivning

Socialservicens klientregister

Socialservicens kundregister upprätthålls för skötande av kommunens socialservice. Registret omfattar klienterna inom vuxensocialarbetet, tjänsterna för barn och unga samt handikappservicen.

Socialservicens dataskyddsbeskrivning

Ekonomiförvaltningens kundregister

Ekonomiförvaltningens dataskyddsbeskrivning

Hälsovårdstjänsternas klientregister

Hälsovårdstjänsternas kundregister upprätthålls för skötande av kommunens hälsovårdsservice. Registret omfattar mottagningsverksamhetens, rådgivningsverksamhetens, skolhälsovårdsverksamhetens och munhälsovårdens klienter.

Hälsovårdsservicens dataskyddsbeskrivning

Seniorservicens klientregister

Seniorservicens kundregister upprätthålls för skötande av kommunens seniorservice. I registret ingår bäddavdelningens, boendetjänsternas, hemvårdens, hemvårdens stödtjänsters och dagverksamhetens klienter.

Seniorservicens dataskyddsbeskrivning

Fritidstjänsternas kundregister

Fritidstjänsternas dataskyddsbeskrivning


Småbarnspedagogikens kundregister

Småbarnspedagogikens kundregister upprätthålls för skötande av kommunens småbarnspedagogik. I registret ingår småbarnspedagogikens kunder med familjer.
Småbarnspedagogikens dataskyddsbeskrivning

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) dataskyddsbeskrivning


Vattentjänsteverkets kundregister

Vattentjänsteverkets dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsombud

Pauliina Koschke
Parkstigen 1
02580 Sjundeå
050 386 0803
etunimi.sukunimi@siuntio.fi