Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden har blivit godkänd

10.06.2020 10:25

Kategori:

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden har blivit godkänd av kommunfullmäktige i Sjundeå 25.5.2020 § 36. Ärendet med bilagor kan läsas här.