Den nya ansökan om användningsturer av idrottsutrymmen

06.08.2019 14:05

Kategori: Turism & Fritid

Ansökningarna om andvändning av idrottuutrymmen bör göras senast 21.8.2019 så besluten om användningsturerna kan göras senast 28.8.2019