Diabetesrådgivning

På hälsovårdscentralen ges handledning i förebyggande vård och egenvård av diabetes. Hela befolkningen är målgrupp för mottagningen. Vårdansvaret riktar sig närmast till vuxna, barndiabetikerna sköts vid Lojo, Jorv eller Ekenäs sjukhus.

Diabetesskötarens mottagning fungerar med tidsbeställning. Beställ tid under telefontiden.

DM-förnödenheter kan beställas per telefon under telefontid eller per e-post på adressen: diabeteshoitaja@siuntio.fi
OBS! DM-förnödenheternas leveranstid är 2 veckor!

Diabetesskötarens telefontid

tisdag-torsdag kl. 13-14
044 386 1025.

Andra dagar kan man kontakta hälsocentralsbiträdet
09 260 61400.