E-material och apparater

E-material

Helle biblioteken har en gemensam, mångsidigt utbud av e-material. Till samlingarna hör e-böcker, ljudböcker filmer och musik samt tidningar som du kan läsa på bibliotekets kunddatorer. Du kan bekanta dig med materialet genom att gå in på adressen helle.finna.fi

Du kommer åt att använda e-materialet och låna genom att logga on i tjänsten med ditt bibliotekskortsnummer samt pin-koden. I fall du inte har en pin kod eller inloggningen misslyckas ta kontakt med biblioteket.

E-bibliotekskort

E-bibliotekskort är ett tillfälligt bibliotekskort och med det man kan låna och reservera bara e-matrial. E-bibliotekskort är för personer som har inte ännu bibliotekskort eller personer som har tappat sitt bibliotekskort. Idéen av e-bibliotekskortet är att alla kommuninvånar kan änvanda biblioteks e-material. Kortet är i kraft så länge som biblioteket är stängt på grund av coronaviruset. Kundservice telefonnummer för e-bibliotekskort är 019 520 2430 och man kan ringa där veckodagar kl. 10-15.

Biblioteks apparater

Kunddatorer

Kunddatorerna i biblioteket får fritt användas i biblioteken. Vid behov kan man också skriva ut från datorerna till kundprintern. För att scanna ska man kontakta personalen.

Portföldatorer, iPad- och Android-tabletter

Apparaten kan användas i bibliotekets  lokaler högst två timmar i taget. Apparaten får inte reserveras. Apparaten lånas helt normalt med hjälp av kundens bibliotekskort. Apparaten ska behandlas varsamt. Kunden är ersättningsskyldig om apparaten gått sönder pga. egen oaktsamhet.