E-tjänster

Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster tar i bruk en elektronisk e-tjänstplattform
fr.o.m. 3.2.2020. Genom tjänsten kan vårdnadshavaren uträtta ärenden i webbtjänsten oberoende av tid och plats.
E-tjänster används säkert via krypterat dataförbindelse.

Inloggning till småbarnspedagogikens e-tjänstportal sker med vårdnadshavarens bankidentifieringskod
via suomi.fi. Efter inloggningen finns uppgifter om barnet och familjen (på svenska eller finska) färdigt på befolkningsregistersystemet (BDS),
som e-tjänstprogrammet har förbindelse till.

Logga in på eTjänsten

på svenska: https://sote.easiointi.fi/sv/web/siuntio-vaka

på finska:  https://sote.easiointi.fi/fi/web/siuntio-vaka

ANSÖKNINGAR I ELEKTRONISKT FORMAT

  • den kommunala småbarnspedagogiksansökan för barn 0-5 år
  • servicesedel för ordnande av privat småbarnspedagogik (Obs! ansökan om vårdplats sker direkt till ett privat daghem. När platsen har bekräftats ansöker familjen om servicesedeln).

Anvisningar om ansökandet elektronisk fr.o.m 3.2.2020 finns här

Man ansöker om plats i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik även i fortsättningen via Wilma.

BESLUT I ELEKTRONISKT FORMAT

Kommunal småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om den kommunala småbarnspedagogiken
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter

 Kommunal förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om förskoleundervisning (kostnadsfri förskoleundervisning 20 timmar i veckan)
  • kompletterande småbarnspedagogik (antal timmar)
  • beslut om klientavgifter inom kompletterande småbarnspedagogik

 Privat småbarnspedagogik hos serviceproducent

  • placeringsbeslut om privat småbarnspedagogik
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter
  • beslut om servicesedelns värde i privat småbarnspedagogik

Infobrev till familjerna finns här

Infobrev till privata serviceproducenter på finska finns här
(översättning på kommande)

Alla ändringar angående småbarnspedagogik ska fortfarande göras med en pappersblankett. Ändringsblanketter finns på kommunens webbplats/ Småbarnspedagogik.

Elektroniskt meddelande av vårtider från och med vecka 26

Efter statsrådets linjering om undantagstillstånd på våren, fortsätter vi att använda e-tjänsten normalt där barnets vårdtider anmäls elektroniskt.

Detta betyder att:

·         vecka 26 (senast söndagen den 28.6 kl. 23:59) bör vårdtiderna för åtminstone vecka 29 (13–17.7) vara meddelade

·          vecka 27 (senast söndagen den 5.7) bör vårdtiderna för vecka 30 (20–24.7) vara meddelade

Meddelande om vårdtiderna fortsätter sedan enligt samma logik. Barnets vårdtid kan meddelas på förhand för en längre period.

Lägg märke till att då tiden gått ut för att meddela vårdtiderna, går det inte längre att göra förändringar i schemat. Detta betyder att plötsliga förändringar, som t.ex. sjukfrånvaro, meddelas som tidigare direkt till enhetens personal.

Regelbundna frånvaro markeras som borta (gäller t.ex. 4 dagars veckor)

Förskolebarnens vårdtid meddelas enligt hur barnet är på plats. Programmet räknar själv ut förskole tiden och tiden för den kompletterande småbarnspedagogiken.

Det finns separata anvisningar för meddelandet av vårdtider här

Regelbundna frånvaron, markeras i schemat som ”på förhand meddelad frånvaro” (gäller t.ex. 4 dagars veckor)

Vi ber alla vårdnadshavare som för närvarande har sitt barn i kommunal småbarnspedagogik eller kompletterande småbarnspedagogik skriva in de barnspecifikt överenskomna småbarnspedagogiktider (vårdtider) i den elektroniska e-tjänstportalen fr.o.m. 2.3.2020.

 

Registerbeskrivningar

Pro Consona (pdf-länk på finska)

Pro consona mobila tjänsten Päivähoito Mukana (pdf-länk på finska)
(samma som Vaka Mukana)