E-tjänster

Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster tar i bruk en elektronisk e-tjänstplattform
fr.o.m. 3.2.2020. Genom tjänsten kan vårdnadshavaren uträtta ärenden i webbtjänsten oberoende av tid och plats.
E-tjänster används säkert via krypterat dataförbindelse.

Inloggning till småbarnspedagogikens e-tjänstportal sker med vårdnadshavarens bankidentifieringskod
via suomi.fi. Efter inloggningen finns uppgifter om barnet och familjen (på svenska eller finska) färdigt på befolkningsregistersystemet (BDS),
som e-tjänstprogrammet har förbindelse till.

Logga in på eTjänsten

på svenska: https://sote.easiointi.fi/sv/web/siuntio-vaka

på finska:  https://sote.easiointi.fi/fi/web/siuntio-vaka

ANSÖKNINGAR I ELEKTRONISKT FORMAT

  • den kommunala småbarnspedagogiksansökan för barn 0-5 år
  • servicesedel för ordnande av privat småbarnspedagogik (Obs! ansökan om vårdplats sker direkt till ett privat daghem. När platsen har bekräftats ansöker familjen om servicesedeln).

Man ansöker om plats i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik även i fortsättningen via Wilma.

Anvisningar om ansökandet elektronisk fr.o.m 3.2.2020 finns här

BESLUT I ELEKTRONISKT FORMAT

Kommunal småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om den kommunala småbarnspedagogiken
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter

 Kommunal förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om förskoleundervisning (kostnadsfri förskoleundervisning 20 timmar i veckan)
  • kompletterande småbarnspedagogik (antal timmar)
  • beslut om klientavgifter inom kompletterande småbarnspedagogik

 Privat småbarnspedagogik hos serviceproducent

  • placeringsbeslut om privat småbarnspedagogik
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter
  • beslut om servicesedelns värde i privat småbarnspedagogik

Infobrev till familjerna finns här

Infobrev till privata serviceproducenter på finska finns här
(översättning på kommande)

Alla ändringar angående småbarnspedagogik ska fortfarande göras med en pappersblankett. Ändringsblanketter finns på kommunens webbplats/ Småbarnspedagogik.

OBS! AVVIKANDE SÄTT ATT ELEKTRONISKT MEDDELA VÅRDTIDERNA FR.O.M. 20.3.2020

Meddelandet av vårdtiderna är väldigt viktigt, också i denna exceptionella tid, som berör oss alla. Ifall du har meddelat att ditt barn inte kommer att behöva vård under tiden 25.3-13.4, så ber vi dig vänligen meddela i systemet att barnet är Borta.

Ifall du har meddelat att barnet behöver vård under denna tid, meddela barnets vårdtider så noggrant som möjligt i systemet. Om det ändå blir förändringar i de vårdtider som du har meddelat, ta då vänligen kontakt direkt med daghemmet/förskolan.

Barnets vårdtid kan meddelas på förhand för en längre period.

Vårdtiderna meddelas senast en vecka före tidpunkten för vården. Detta betyder att vårdtiderna för vecka 13 (23.3 – 27.3) ska meddelas senast söndagen den 22.3 kl. 23:59. Då tiden gått ut för att meddela vårdtiderna, går det inte längre att göra förändringar i schemat. Detta betyder att plötsliga förändringar, som t.ex. sjukfrånvaro, meddelas som tidigare direkt till daghemmets personal.

Förskolebarnens vårdtid meddelas enligt hur barnet är på plats. Programmet räknar själv ut förskole tiden och tiden för den kompletterande småbarnspedagogiken.

Det finns separata anvisningar för meddelandet av vårdtider här

Regelbundna frånvaron, markeras i schemat som ”på förhand meddelad frånvaro” (gäller t.ex. 4 dagars veckor)

Vi ber alla vårdnadshavare som för närvarande har sitt barn i kommunal småbarnspedagogik eller kompletterande småbarnspedagogik skriva in de barnspecifikt överenskomna småbarnspedagogiktider (vårdtider) i den elektroniska e-tjänstportalen fr.o.m. 2.3.2020.

 

Registerbeskrivningar

Pro Consona (pdf-länk på finska)

Pro consona mobila tjänsten Päivähoito Mukana (pdf-länk på finska)
(samma som Vaka Mukana)