E-tjänster

Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster har tagit i bruk en elektronisk e-tjänstplattform
fr.o.m. 3.2.2020. Genom tjänsten kan vårdnadshavaren uträtta ärenden i webbtjänsten oberoende av tid och plats.
E-tjänster används säkert via krypterat dataförbindelse.

Inloggning till småbarnspedagogikens e-tjänstportal sker med vårdnadshavarens bankidentifieringskod
via suomi.fi. Efter inloggningen finns uppgifter om barnet och familjen (på svenska eller finska) färdigt på befolkningsregistersystemet (BDS),
som e-tjänstprogrammet har förbindelse till.

Logga in på eTjänsten

på svenska: https://sote.easiointi.fi/sv/web/siuntio-vaka

på finska:  https://sote.easiointi.fi/fi/web/siuntio-vaka

ANSÖKNINGAR I ELEKTRONISKT FORMAT

  • den kommunala småbarnspedagogiksansökan för barn 0-5 år
  • servicesedel för ordnande av privat småbarnspedagogik (Obs! ansökan om vårdplats sker direkt till ett privat daghem. När platsen har bekräftats ansöker familjen om servicesedeln).

Anvisningar om ansökandet elektronisk fr.o.m 3.2.2020 finns här

Man ansöker om plats i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik även i fortsättningen via Wilma.

BESLUT I ELEKTRONISKT FORMAT

Kommunal småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om den kommunala småbarnspedagogiken
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter

 Kommunal förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om förskoleundervisning (kostnadsfri förskoleundervisning 20 timmar i veckan)
  • kompletterande småbarnspedagogik (antal timmar)
  • beslut om klientavgifter inom kompletterande småbarnspedagogik

 Privat småbarnspedagogik hos serviceproducent

  • placeringsbeslut om privat småbarnspedagogik
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter
  • beslut om servicesedelns värde i privat småbarnspedagogik

Infobrev till familjerna finns här

Infobrev till privata serviceproducenter på finska finns här

Alla ändringar angående småbarnspedagogik ska fortfarande göras med en pappersblankett. Ändringsblanketter finns på kommunens webbplats/ Småbarnspedagogik.

Anvisningar för meddelandet av vårdtider här

Regelbundna frånvaron, markeras i schemat som ”på förhand meddelad frånvaro” (gäller t.ex. 4 dagars veckor)

Registerbeskrivningar

Pro Consona (pdf-länk på finska)

Pro consona mobila tjänsten Päivähoito Mukana (pdf-länk på finska)
(samma som Vaka Mukana)