Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet eller "eftis" är mångsidig ledd verksamhet för elever i årskurs 1 och 2 samt elever som har beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas efter skoldagen. På eftis kan barnen enligt intresse delta i olika verksamheter, leka, läsa, pyssla eller ”bara vara” i sällskap av en trygg vuxen.

Läsåret 2017-2018 ordnar Sjundeå kommun finsk- och svenskspråkig eftermiddagsverksamhet på ett ställe i kommuncentrum. Verksamheten anordnas dagligen efter skoldagen, kl. 12.00-17.00.

Barnen serveras mellanmål på eftis. Om ditt barn har en födoämnesallergi ska du meddela eftisledaren.

Avgifter fr.o.m. 1.8.2016

deltidsverksamhet, fram till kl. 15, 120 €/mån
heltidsverksamhet, fram till kl. 17, 180 €/mån

Avgiften tas ut för varje månad som barnet deltar i verksamheten. Om verksamhet ordnas högst 10 dagar en månad, debiteras endast halva månadsavgiften. Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i verksamheten över 10 dagar under en kalendermånad, debiteras halva månadsavgiften. Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad på grund av sjukdom tas ingen avgift ut. Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad av annan orsak debiteras halva månadsavgiften.

Ändringar i verksamhetstid och uppsägning av platsen i eftermiddagsverksamheten ska göras skriftligt till bildningskansliet. Ändringen eller uppsägningen träder i kraft från början av följande kalendermånad.

Almänna principer för betalningslättnad av avgiften för lagstaddgad eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning i Sjundeå kommun

Ansökningar till eftermiddagsverksamheten

Ansökning till eftermiddagsverksamheten görs via Wilma i samband med skolanmälan inom utsatt ansökningstid. Om en familj flyttar till kommunen eller eftisbehovet uppstår plötsligt är det möjligt att ansöka om plats även utanför den egentliga ansökningstiden.

Ansökningar till den privata eftermiddagsverksamheten

Edvardsbergs eftis är ett privat svenskspråkigt eftis. Eftiset finns i Edvardsbergs föreningshus i Andby.
Du ansöker om eftisplats i Edvardsbergs eftis med tjänsteproducentens egen blankett. 
Friska Viljor rf. fastställer och fakturerar en månadsavgift för verksamheten.

Tidtabellerna och rutterna finns i reittiopas https://www.reittiopas.fi

Skolskjuts

Barn, som är berättigade till avgiftsfri skolskjuts, får avgiftsfri skolskjuts från skolan till eftiset. Kom ihåg att meddela om skjutsbehovet till bildningskansliet.

Varje elev med rätt till avgiftsfri skolskjuts har rätt till två resor varje skoldag. Utbildningsanordnaren är inte skyldig att ordna skolskjuts till skolans klubb, från klubben hem eller från klubben till daghem.
Bildningsnämnden har med sitt beslut 16.1.2015 ändrat på förskole- och skolskjutsprinciperna i Sjundeå kommun så att en elev med rätt till skolskjuts ändå får, i mån av möjlighet och genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer, använda sina dagliga resor så att hen kan delta i kommunal klubbverksamhet före eller efter skoldagen eller till skjuts hem från eftermiddagsverksamheten.

För närmare information om kollektivtrafikens rutter och tidtabeller vänligen kontakta Cilla Ojala på bildningskansliet, fornamn.efternamn@siuntio.fi eller (09) 2606 1242.

Informerande

Familjen meddelas via Wilma om barnet har fått plats i eftermiddagsverksamheten. Närmare uppgifter fås vid behov från kommunens bildningskansli.

Privat eftermiddagsklubb (15 platser)

Edvardsbergs eftis/Friska Viljor rf
Andbyvägen 26, 02570 Sjundeå
Kontaktperson: Helena Lönn
Tel. 050 3044 568
helena.lonn@gmail.com

Ett privat eftis vars verksamhet Sjundeå kommun understöder. Barnen får skjuts från skolan till eftiset.  Eftiset är svenskspråkigt.

Privat eftermiddagsklubb (25 platser)

Sporteftis vid Folksam Arena
Aleksis Kivi vägen 3, 02580 Sjundeå
Kontaktperson: Susanne Ekström
Tel. 050 5298 525
susanne.ekstrom@seaction.com

Mer information 

Kommunens eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhetsledaren
044 386 1280

Administrativa ärenden

Bildningskansliet
Parkstigen 1
02580 Sjundeå
sivistystoimisto@siuntio.fi

Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet  (BILDN 17.1.2018)

Läsårsplan för eftermiddagsverksamhet 2017-2018

Priciperna för anordnande av eftermiddagsverksamhet fr.o.m. 1.8.2017

Välkommen till eftis 2018-2019

Blanketter