Ekonomi

Sjundeå kommuns ekonomiska situation har utvecklats i rätt riktning. Den positiva utvecklingen beror på åtgärderna som vidtagits för balansering av ekonomin och omorganiseringen av verksamheter. Resultatet för år 2017 förbättrades bland annat av de ökade verksamhetsintäkterna, de minskade finansieringsutgifterna och att statsandelarna utföll enligt budgeten.
Till följd av att kommunen kunde genomföra det livsviktiga medlemskapet till HRT för att trygga tågtrafiken och problemen med inomhusluften har reparations- och hyreskostnaderna ökat kommunens utgifter.
Kommunens resultat för år 2017 visade överskott. Kommunen har ändå ett betydande lånebestånd och redogörelsen av skatteintäkterna har varierat årligen. För att årsbidraget på lång sikt ska räcka till för att täcka investeringarna och förlänga lånebeståndet förutsätter det fortsättningsvis sträng utgiftsdisciplin och hållandet av intäkterna på en god nivå.

Väestö ja talous numeroina - Befolkningen och ekonomin i siffror

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Asukasluku - Invånarantal 31.12.

6 205

6 181

6 173

6 148

6 146

6 144

Verotulot - Skatteinkomster (1000 €)

28 590

27 833

29 275

29 134

28 866

29 639

Valtionosuudet - Statsandelar (1000 €)

4 652

4 219

4 792

4 417

4 534

4 808

Toimintatuoto (ulkoiset) -
Verksamhetsintäkter (externa) (1000 €)

4 169

4 576

5 253

5 707

9 122

7 626

Toimintakulut (uloiset) -
Verksamhetsutgifter (externa) (1000 €)

35 226

35 636

34 654

35 393

39 554

41 274

Vuosikate - Årsbidrag (1000 €)

1 742

568

4 269

3 541

2 720

786

Poistot - Avskrivningar (1000 €)

2 037

1 921

1 550

1 982

2 027

2 268

Tilikauden tulos -
Räkenskapsperiodens resultat (1000 €)

-294

-1 354

2 720

1558

693

-1 483

Kumulatiivinen yli- ja alijäämä -
Kumulativt över- och underskott (1000 €)

-905

-2259

461

2019

2 824

1 341


Veroprosentit - Skattesatser

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Veroprosentti - Skattesats

21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

Yleinen kiinteistöveroprosentti -
Allmän fastighetsskatteprocent

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Vakinainen asuinrakennus -
Byggnader för stadigvarande boende

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Muut asuinrakennukset -
Övriga bostadsbyggnader

1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Rakentamaton maa-alue -
Obebyggda byggplatser

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Mer information

Ekonomichef

044 386 1271

Information om Sjundeå