Elektronisk e-Tjänstplattform tas i bruk fr.o.m. 3.2.2020 inom småbarnspedagogiska tjänster

28.01.2020 09:00

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

 Infomation till vårdnandshavarna om e-Tjänsten finns här

Uppdaterade uppgifter om tjänsten finns även på vår webb:

https://www.sjundea.fi/smabarnspedagogikens-e-tjanster