Elektronisk tjänst för bokning av tid

Munhälsovården i Sjundeå  kommun har tagit i bruk en elektronisk tjänst för bokning av tid. Genom den elektroniska tjänsten på Internet kan klienten hålla kontroll på sina egna bokningar och även bokningar för andra personer som klienten sköter i egenskap av vårdnadshavare. Tjänsten är avgiftsfri. Elektronisk tidsbeställning

Du kan:

  •  Annullera en tid/en förhandsreservering*

Annulleringen kan göras via nätet senast 24 timmar före den överenskomna tiden. Efter det bör man kontakta tidsbeställningen antingen per telefon, textmeddelande eller personligen för att få en ny tid. Ur vårdsynpunkt sett är det bättre att försöka flytta fram tiden än att av annullera den.

  • Flytta en tid

I samband med ombokningen försöker man inom tjänsten hitta en ny tid som motsvarar den vårdtid man fått – om det inte finns en sådan går det inte att flytta tiden.

  • Bekräfta en förhandsreservering*

Du kan bekräfta en förhandsreservering också genom att flytta tiden.

*Vad betyder en förhandsreservering?

En förhandsreservering är en tid som har reserverats åt dig men som väntar på bekräftelse från dig. Obekräftade förhandsreserveringar raderas i medeltal två veckor före den egentliga tiden. Dessa tider kan sedan ges till klienter som har ett vårdförhållande.

När kan jag flytta eller annullera en tid?

Du kan flytta eller annullera en tid via nätet om du gör det i tid. Tidsbeställningen på nätet stängs 24 timmar före den överenskomna tiden – efter det kan du inte mera ändra den via nätet.

Då det är fråga om specialtandvård kan det förekomma begränsningar gällande flyttande eller annullering av en vårdtid. Till exempel tider för tandreglering kan i princip inte flyttas och annulleras via nätet.