Elektroniskt meddelande av vårdtider för vårdnadshavare fr.o.m. 20.3.2020

20.03.2020 12:12

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Elektroniskt meddelande av vårtider för vårdnadshavare fr.o.m. 20.3.2020

Meddelandet av vårdtiderna är väldigt viktigt, också i denna exceptionella tid, som berör oss alla. Ifall du har meddelat att ditt barn inte kommer att behöva vård under tiden 23.3-13.4, så ber vi dig vänligen meddela i systemet att barnet är Borta.

Ifall du har meddelat att barnet behöver vård under denna tid, meddela barnets vårdtider så noggrant som möjligt i systemet. Om det ändå blir förändringar i de vårdtider som du har meddelat, ta då vänligen kontakt direkt med daghemmet/förskolan.

Barnets vårdtid kan meddelas på förhand för en längre period.

Vårdtiderna meddelas senast en vecka före tidpunkten för vården. Detta betyder att vårdtiderna för vecka 13 (23.3 – 27.3) ska meddelas senast söndagen den 22.3 kl. 23:59. Då tiden gått ut för att meddela vårdtiderna, går det inte längre att göra förändringar i schemat. Detta betyder att plötsliga förändringar, som t.ex. sjukfrånvaro, meddelas som tidigare direkt till daghemmets personal.

Förskolebarnens vårdtid meddelas enligt hur barnet är på plats. Programmet räknar själv ut förskole tiden och tiden för den kompletterande småbarnspedagogiken.