Elevvården i förskoleundervisningen

Elevvården är starkt kopplad till förskoleundervisningens uppdrag att främja barnets förutsättningar för att växa, utvecklas och lära sig. Elevvårdsarbetet styrs i första hand med tanke på barnets bästa. Ett barn i förskoleundervisningsålder har rätt till sådan avgiftsfri elevvård som deltagandet i undervisningen förutsätter. Lagen om elev- och studerandevård samt de tjänster som avses i den gäller förskoleundervisningen. Elevvården i förskoleundervisningen berör också de barn som omfattas är förlängd läroplikt.

Elevvård innebär att främja och upprätthålla barnets lärande, goda mentala och fysiska hälsa, sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i förskolan. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela förskoleundervisningsgemenskapen. Utöver detta har barnen också lagstadgad rätt till individuell elevvård. Det yrkesövergripande samarbetet är viktigt inom elevvården.

Med elevvårdstjänsterna avses elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster samt skolhälsovårdstjänster. Det är hälsovårdaren vid Sjundeå kommuns rådgivning som erbjuder hälsovårdstjänster för förskoleeleverna.

I elevvårdsarbetet tillämpas de gällande sekretessbestämmelserna.

Kontaktuppgifter till Sjundeå kommuns elevvård