En uppdateringsinventering av bebyggd kulturmiljö vecka 40

01.10.2019 08:52

Kategori: Boende & Miljö

Sjundeå kommun låter uppgöra en uppdateringsinventering av bebyggd kulturmiljö. Inventeringen är i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (9§) en grundläggande utredning som utarbetas för generalplanearbetet. Uppdateringen av byggnadsinventering utarbetas av Sweco Ympäristö Oy. Vi utgör fältarbete för utredning av bebyggd kulturmiljö i Sjundeå kommun under vecka 40. Under fältarbetets gång fotograferar vi byggnader utifrån för utredningsarbete för bebyggd kulturmiljö. Fältarbeten förutsätter inga förberedelser av områdets invånare, och vi strävar till att fotografera så fort som möjligt samt utan att störa.

Tilläggsuppgifter

Hanna Ojutkangas
Planläggningsarkitekt, markanvändning
fornamn.efternamn@sweco.fi 
Sweco Ympäristö
Tammerfors