Entreprenören för asfalteringsarbeten för år 2020 har valts

02.06.2020 08:15

Kategori: Boende & Miljö

Tekniska nämnden har valt Skanska Industrial Solutions Ab till entreprenör för asfalteringsarbeten i Sjundeå kommun för år 2020.

Kommuninvånarna har möjlighet att begära anbud angående asfaltering av sina gårdsplan genom att kontakta  Skanska Industrial Solutions Ab:s Kim Niemelä tfn 040-5831851.