07.04.2019 15:00

Info om hushållens avfallshantering i Sjundeå

Välkommen på info om hushållens avfallshantering. Rosk’n Rolls miljöutbildare Rakel Allén berättar om avfallshanteringsföretagets tjänster inom sitt verksamhetsområde och instruerar deltagarna att sortera och återanvända avfall på rätt ...
16.04.2019 18:00

Fiberinfokväll i Sjundeå 16.4

Som bäst kartlägger vi sjundeåbornas intresse samt möjliga byggnadsområden för i år och nästa år. Har du behov av en snabb, stabil och säker internetanslutning som säkert räcker till även i framtiden? Det tror vi! Kom med på vår in...
17.04.2019 10:00

Sjung för ditt minne

Kom med och sjung för ditt minne! Vi sjunger bekanta sånger tillsammans. Man behöver inte vara sångare för att vara med, det räcker att man vill komma med och ha det roligt! Välkommen! Info och anm&a...
27.04.2019 10:00

Den nationella veterandagen

Tvåspråkig andakt S:t Petri kyrka i Sjundeå kl. 10.00. Efter andakten kransnedläggning vid veteranstenen, kommunens representant kommunfullmäktiges ordförande Heikki Kaisla. Veterandagens fest med kaffe...