Familjedagvård

Familjedagvård

Familjedagvård är ett hemlikt alternativ för barn som behöver dagvård. Familjedagvårdaren är anställd hos kommunen och sköter barnen i sitt eget hem. En liten grupp erbjuder barnet en lugn vardag och lekomgivning. Familjedagvårdarna förverkligar tillsammans med banrnen kommunens plan för småbarnspedagogik under alla vårddagar.

Inom famijedagvården anpassas vårdarens arbetstider enligt barnens vårdtider. Verksamhetstiden är i regel 8-9 timmar per dag och i genomsnitt 40 timmar i veckan. Överskriden arbetstid jämnas ut som lediga dagar för vårdaren och då ordnas barnens vård vid ett överenskommet reservdaghem. Småbarnspedagogiksavgiften för familjedagvård fastställs enligt samma kriterier som inom daghemsvården

Familjedagvårdarna och barngruppens storlek

I Sjundeå är fyra professionella familjedagvårdare verksamma och de betjänar på både finska och svenska runt om i Sjundeå. I en familjedagvårdares barngrupp kan samtidigt vårdas fyra barn under skolåldern inklusive vårdarens egna barn under skolåldern.

Reservdagvård

Varje barn i familjedagvård har en reservvårdplats (daghem) som familjerna gärna ska bekanta sig med separat. Man kommer överens om reservvårdsplatsen innan småbarnspedagogiken inleds.

Att ordna vårdplats

Man strävar efter att ordna vårdplats i familjedagvård enligt familjernas önskemål och behov. Vårdplats kan ändå inte alltid erbjudas helt i närhetetn av hemmet.
Det är den serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken som fungerar som närmaste chef för familjedagvården och som ansvarar för den pedagogiska handledningen och övervakningen av familjedagvårdens verksamhet. 

Tilläggsinformation

varhaiskasvatus(at)siuntio.fi

Servicerområdesansvarig (svenska)

Nina Isometsä
044 386 1043
nina.isometsa(at)siuntio.fi

Serviceområdesansvarig (finska)

Tuire Rönkkö
044 386 1298
tuire.ronkko(at)siuntio.fi