Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning

Vuxna och unga kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning och andra tjänster som främjar den sexuella och reproduktiva hälsana. Preventivmedels- och sexualrådgivning tillhandahålls i huvudsak vid årdgivningen och inom skolhälsovården.Till tjänsterna i anslutning till den sexuella hälsan hör dessutom rådgivning i barnlöshet och bekämpning av könssjukdoma. Du kan besöka preventivmedelsrådgivningen ensam eller med din partner. Kommunen erbjuder tre månaders preventivpiller eller den första spiralen till mödrar efter födseln och vilka besöker preventivmedelsrådgivningen första gången.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Terveydenhoitaja
044 386 1540 (ma-pe 12-13)