Familjerådgivningstjänster

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor ska ges för att främja barnets välfärd, individuella uppväxt och positiva utveckling, stödja föräldraskapet samt för att stärka barnfamiljernas förmåga att klara sig självständigt och stärka deras egna resurser. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor tillhandahålls sektorsövergripande tillsammans med experter inom socialt arbete, psykologi och medicin samt enligt behov tillsammans med andra experter. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor omfattar bedömning, handledning, sakkunnigrådgivning och annat stöd i anslutning till barns uppväxt och utveckling, familjeliv, människorelationer och sociala färdigheter.

När kan du kontakta rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor?

·         barnens ålderskriser 

·         oro över barnets eller ungas uppförande eller utveckling 

·         barnets eller ungas oförmåga att koncentrera sig, aggressivitet, oförmåga att fungera i grupp, svårigheter att iaktta gränser, känslighet, sömnproblem

·         barnet eller unga spänner sig och är ängsligt

·         ärenden som hänför sig till barnets eller ungas kognitiva utveckling eller lärande

·         barnets eller ungas nedstämdhet och kraftlöshet

·         barnets eller ungas svårigheter i dagvården, skolan eller med vännerna

·         kriser som berör familjens utvecklingsskeden och livssituationer eller annan svår familjesituation

·         parrelationsärenden

·         föräldraskapets utmaningar

·         problem med tidig interaktion

·         problem efter separation

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor för Sjundeå och Ingå familjer

Humana
Nahkurinkatu 10 as 4
Lohja

044 713 9797 (telefontid må-fre kl. 13-14) 

perheneuvola.siuntio@humana.fi

Invånarna i Sjundeå kan kontakta servicen för uppfostring- och familjeärenden direkt för att få service. Besöken på uppfostrings- och familjerådgivningen är avgiftsfria.

Humana broshyr

Kyrkslätt rådgivningscentral

Raseborgs familejrådgivningscentral