Familjerättslig service

Den familjerättsliga servicen omfattar fastställande och utredande av faderskap, förhandlingar om vårdnad, boende- och umgängesavtal samt bestyrkande av avtalen, förhandlingar om barnets underhåll och bestyrkande av avtalen, uppgörande av en utredning enligt 16 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt bestyrkande av underhållsavtalet mellan makarna.

Sjundeå socialbyrå

Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Barnatillsyningsman

Sirpa Mehtonen tfn 019 289 2242
Minette Schulman tfn 019 289 2273

Tidsbeställning må-fre kl 11-12