Familjerättslig service

Den familjerättsliga servicen omfattar fastställande och utredande av faderskap, förhandlingar om vårdnad, boende- och umgängesavtal samt bestyrkande av avtalen, förhandlingar om barnets underhåll och bestyrkande av avtalen, uppgörande av en utredning enligt 16 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt bestyrkande av underhållsavtalet mellan makarna.

Barnatillsyningsman

Rebecca Hellsberg tfn 019 289 2272

Tidsbeställning  ons-to kl 11-12

Barnatillsyningsman

Linda Lehikoinen tfn 019 289 2273

Tidsbeställning  ma-ti kl 11-12