Familjerättslig service

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Den familjerättsliga servicen omfattar fastställande och utredande av faderskap, förhandlingar om vårdnad, boende- och umgängesavtal samt bestyrkande av avtalen, förhandlingar om barnets underhåll och bestyrkande av avtalen, uppgörande av en utredning enligt 16 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt bestyrkande av underhållsavtalet mellan makarna.

Till barnatillsyningen kommer du via tidsbokning. Tidsbokningar och konsultationer endast under telefontid, ej per e-post. OBS! Nya telefontider fr.o.m. måndag 22.11.2021. 

Mari Ljokkoi
tel 019 289 2273
Telefontid 
må kl. 11-12
to kl. 11-12

Sirpa Mehtonen
tel 019 289 2242
Telefontid
må kl. 11-12
ons kl. 11-12

Barnatillsyningens kösituation är varierande så vi rekommenderar att man tar kontakt i god tid.

Vid konsultation och råd gällande skilsmässo- och separationsärenden kan du kontakta socialhandledare Margita Söderling tfn. 019 289 3066
måndag–onsdag kl. 11–12.