Felanmälan

Vattenverket

Felanmälningar som gäller Sjundeå kommuns vattenverk kan dagtid (kl. 8.00-15.45) meddelas till numret 044 386 1581.

Under övriga tider är dejournumret 010 320 8599. Man kan till numret meddela om fel som gäller vatten- och avloppsverkets nätverk och apparatur.

Respons om underhållstjänster:

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.

Vinterunderhåll av trafikleder

NTM-centralen i Nyland svarar för vinterunderhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.

Feedback till Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn) 0200 2100.

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna

Feedback direkt till väglagen.

Kb Mågs Ky ansvarar för underhåll av vägarna i Sjundeå kommun.

Enligt vägens betydelse för trafiken har körbanor och leder för gång- och cykeltrafik deltas in i två underhållsklasser. Gatorna underhålls i prioriteringsordning enligt underhållsklasserna.

I ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder, kan man kontakta entreprenören direkt 045 321 3324 eller mags.fi.

Väg- och gatubelysning 

Belysningsnätet underhålls 5 gånger om året i februari, april, augusti, oktober och december. 

Uppgifter om upptäckta fel, söndrigheter och störningar ska skickas per e-post till tekninen@siuntio.fi 

Felanmälan:

Vardagar kl. 8.00-15.45

Vattenverket

044 386 1581 eller
09 260 611 (kommunens växel)

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

050 478 1459 (ärenden som gäller fastigheter)
icke-brådskande per e-post
tekninen(at)siuntio.fi

Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn)

0200 2100

I ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder kontakta entreprenören direkt

045 321 3324
Kb Mågs Ky: mags.fi