Fibernätet expanderar i Sjundeå

15.06.2020 09:06

Kategori: Boende & Miljö

 De första hushållen i Sjundeå börjar kopplas till Karis Telefons fibernät i mitten av juni.

I Störsvik är det första områdets grävningsarbete nästan färdigt och installationerna av fiberanslutningarna påbörjas nästa vecka. Området som omfattar Hemviksvägen och Strandängsvägen har en kopplingsgrad på över 60%. Även Tallbergsvägen och Svampvägen som ligger norr om Störsviksvägen får fibernät på hösten. Försäljningen på området pågår ännu.

I Sjundeå kommuncentrum får de områden fiber som är märkta med blått på kartan. På det större området på Aleksis Kivi vägen är grävarbetet redan färdigt och grävningarna pågår för tillfället på Eskovägen och Sockenskomakarnas väg. Efter dessa förflyttar sig entreprenören till Brännmalmen.

Anslutningarnas installationer påbörjas under sommaren då Störsviks första område är alldeles färdigt. Ungefär hundra hushåll i Sjundeå kommer ha fiberanslutningen i bruk i slutet av året.

Under nästa år kommer Karis Telefon att satsa ytterligare på utbyggandet av fibernätet i Sjundeå. På basen av intresset hittills verkar åtminstone Sparbanksvägen och Åkergränd som potentiella områden. Försäljningen av anslutningar till dessa områden torde börja på hösten.

kuituverkko