För kännedom till vårdnadshavarna för elever i den grundläggande utbildningen i Sjundeå

08.05.2020 07:49

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå förnyas för att motsvara ändringar i den nationella läroplanen och kompletteringar i grunderna för bedömning i kapitel 6. I den grundläggande utbildningen i Sjundeå kompletteras även lokala innehåll för läroämnen.

De blir ändringar i följande kapitel i läroplanen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå:

6 Bedömning av lärande i den grundläggande utbildningen
13.4.6  Ortodox tro  
13.4.11  Gymnastik
14.4.1   Modersmål och litteratur/ Finska som andraspråk och litteratur 
14.4.2  Det andra inhemska språket / Svenska, A-lärokurs 
14.4.6  Ortodox tro  
14.4.12  Slöjd
14.4.13  Gymnastik 
15.4.1  Modersmål och litteratur/ Finska som andraspråk och litteratur
15.4.9  Hälsolära  
15.4.10  Ortodox tro
15.4.17  Gymnastik
15.4.19  Elevhandledning

Vårdhadshavarana har möjlighet att ge sitt utlåtande om ovannämnda delar i läroplanen. Skriftliga utlåtanden ombes senast 15.05.2020 genom denna länk.

Det nya utkastet till läroplan för den grundläggande utbildningen i Sjundeå finns under adress www.sjundea.fi -> Utbildning -> Grundutbildning -> Läroplan  

Enligt grunderna i läroplanen har Sjundeå kommun uppgjort kommunspecifika linjer och specificeringar i läroplanens text på blå botten.

Bildningsnämnden behandlar uppgjorda förslag i sina möten enligt följande:

Svenskspråkiga sektionen 10.06.2020

Finskspråkiga sektionen 09.06.2020 

Sektionerna ger sina utlåtande om förslaget. Bildningsnämnden behandlar förslagen 17.06.2020.

 

Sjundeå 15.05.2020

Bildningskansliet