Förbättringar i vatten- och avloppsledningarna på Snarsvägens område

13.12.2019 10:00

Kategori: Boende & Miljö

På Snarsvägens område sker det förbättringar i vatten- och avloppsledningarna. Arbetet förorsakar störningar i trafiken i slutändan av vägen, samt buller i närområdet. Det kommer att meddelas noggrannare om kommande vattenavbrottningar.