Förberedelser inför avtalsförhandlingen med barnatillsyningsmannen

I ärenden som berör barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll är det föräldrarna som är avtalsparter. Barnatillsyningsmannen beslutar inte om innehållet i avtalen utan avtalsförhandlingarna förs mellan föräldrarna. Det lönar sig för föräldrarna att redan i förväg diskutera de ärenden som berör barnet och som de vill förhandla och avtala om hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen uppgör och bestyrker de avtal mellan föräldrarna som uppfyller villkoren i lagen. När en förälder har bokat en tid hos barnatillsyningsmannen, ansvarar hen för att informera den andra föräldern om tidpunkten och försäkrar att den andra föräldern kan närvara vid mötet. Föräldrarna kan också ansöka om medling i vårdnadstvist med hjälp av ett sakkunnigbiträde vid Västra-Nylands tingsrätt.

Det lönar sig för föräldrarna att före mötet med barnatillsyningsmannen fundera på hos vilkendera föräldern barnet bor och hur ofta barnet träffar och håller kontakt med den andra föräldern. Föräldrarna kan utöver regelbundet umgänge med barnet även komma överens om hur barnet får vistats hos den andra föräldern under helger och lov samt vid behov om annan kontakt. Avtalet om umgängesrätt kan gälla en viss tid eller tills vidare, fram tills barnet fyller 18 år.

Kontaktuppgifter

Barnatillsyningsman

Mari Ljokkoi
tel 019 289 2273
Telefontid 
må kl. 11-12
to kl. 11-12

Kanerva Toivonen
tel 019 289 2297
Telefontid
må kl. 11-12
ons kl. 11-12