Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser

Protokollen är framlagda på webbsidan i ungefär två års tid.  

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, sjunde dagen efter mötet.

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser från 1.1.2023.

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser till och med 31.12.2022.