Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser

Protokollen är framlagda på webbsidan i ungefär två års tid.  

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, sjunde dagen efter mötet.

 

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser till och med 31.12.2022 på KTweb.
 
Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser från 1.1.2023 på Triplan.