Förfrågan om arbets- och lovtider under läsåret 2020 - 2021

28.11.2019 13:06

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Arbets- och lovtider under läsåret 2020-2021

Enligt lagen om grundläggande utbildning har ett läsår 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. I den grundläggande utbildningen börjar det officiella läsåret den 1 augusti och elevernas skolarbete inleds kring mitten av augusti. Det är utbildningsanordnaren som avgör vilken dag skolan börjar. I enlighet med lagen avslutas läsårets skolarbete i alla skolor den sista vardagen vecka 22. För övrigt kan utbildningsanordnarna självständigt besluta om skolornas arbets- och lovtider.

Enligt 77 § 12 momentet i Sjundeå kommuns förvaltningsstadga är det bildningsdirektören som fattar beslut om förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens arbets- och lovtider.

Hörande av elevkårer och vårdnadshavare

Utbildningsanordnaren ska främja alla elevers delaktighet och se till att alla elever har möjlighet att delta i skolans verksamhet och utveckling samt att de har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller elevernas ställning. Eleverna ska ges möjlighet att delta i beredningen av läroplanen och de planer som hänför sig till den och i beredningen av skolans ordningsstadga.

Utbildningsanordnaren ska höra elevkåren innan de som ovannämnda planerna och reglerna fastställs och före andra beslut som väsentligt inverkar på elevens ställning.

Utbildningsanordnaren ska regelbundet utreda elevernas och deras vårdnadshavares åsikter om skolans och utbildningsanordnarens verksamhet.

Man ber nu om skriftliga utlåtanden av Elevkårerna och Hem och skola-föreningarna om arbets- och lovtiderna för läsåret 2020-2021. Enskilda vårdnadshavare kan också ge egna utlåtanden. De skriftliga utlåtandena ska adresseras till bildningsdirektören och skickas till Sjundeå kommuns bildningskansli senast 13.12.2019 till adressen sivistystoimisto(at)siuntio.fi eller Sjundeå kommun, Bildningskansliet, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå.

För läsåret 2020-2021 föreslås följande arbets- och lovtider (189 dagar):

Höstterminen (to) 13.8. – (ti) 22.12.2020 (89 dagar)

Läsåret börjar torsdagen 13.8.2020
Höstlov (må)) 12.10.2020 – (sö) 18.10.2020 (v. 42)
Jullov (ons) 23.12.2020 – (ons) 6.1.2021

Vårterminen 7.1.-5.6.2021 (100 dagar)

Sportlov (må) 22.2.2021 – (sö) 28.2.2021 (v. 8)
Påsk (fr) 2.4.2021 – (må) 5.4.2021
Kristi himmelsfärdsdag (to) 13.5.2021
Läsåret slutar (lö) 5.6.2021

Sjundeå 28.11.2019

Jukka Pietinen

Bildningsdirektör