Förskoleskjuts

Förskoleskjuts

Vårdnadshavarna är själva skyldiga att ordna barnets skjuts till förskoleundervisningen och hem.
Sjundeå kommun ordnar gratis skjuts för de barn som deltar i förskoleundervisning (4 timmar per dag) enligt följande grunder:

Skjuts ordnas för elever i förskolan, vars skolresa i en riktning är över 3 km.
Barnet kan erbjudas skjuts, om vägen till förskolan är farlig.
Resan till förskoleundervisningen inklusive väntetider kan vara högst 2,5 timme per dag.
Hälsoaspekter som berör barnet: En förskoleelev har möjlighet att få skjuts på grund av hälsoskäl.

Barn som ska till eller från småbarnspedagogiken får inte åka i de förskoleskjutsar som Sjundeå kommun ordnar.

Bekanta dig med principerna:

Principer för skol- och förskoleskjutsar i Sjundeå kommun fr.o.m. 1.1.2018

Barnens rätt till skolskjuts och förfarande inom småbarnspedagogiken, småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisning samt förskoleundervisningen fr.o.m. 14.8.2017
Hela meddelandet finns här.