Förskoleundervisning, kompletterande småbarnspedagogik och avgifter

Med förskoleundervisning avses avgiftsfri undervisning för 6-åringar. Förskoleundervisningens centrala uppgift är att främja barnets förutsättningar för att växa, utvecklas och lära sig. Verksamheten planeras utgående från barnet och dess uppgift är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv som elev. Förskoleundervisningen, som styrs av lagen om grundläggande utbildning, är en del av småbarnspedagogiken. En individuell läroplan uppgörs för varje förskoleelev tillsammans med vårdnadshavarna.

Förskolans läroplan 2016
Sjundeå Förskolas läroplan    BILDN 9.11.2016 § 91 och BILDN 15.2.2017 § 13

Förskoleundervisningen börjar ett år innan barnet blir läropliktigt. Förskoleundervisningen är avgiftsfri.

Förskoleundervisningen innebär en målmedveten fostran och undervisning där man förstärker barnets självkänsla med positiva inlärningserfarenheter. Inom förskoleundervisningen ordnas stöd enligt barnets behov.

Svenska förskolans verksamhetsplan 2018-2019

Svenska förskolans verksamhetsberättelse 2016-2017

Förskolorna

Sjundeå kommun ansvarar för att ordna förskoleundervisningen i kommunen. Förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik ordnas i samma enheter som förskoleundervisningen.

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Sjundeå Svenska skola (Skolvägen 3). Den finskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Aleksis Kiven koulu (AKK:s tillfälliga lokaler, Flemingsvägen 4).

Svenskspråkig förskoleundervisning

Finskspråkig förskoleundervisning

Förskoleundervisningen ordnas fyra timmar om dagen och följer undervisnings- och lovtiderna inom den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen ordnas i Sjundeå kl. 9.15–13.15. Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar under ett verksamhetsår (höst- och vårtermin). Principen är att de barn som är anmälda till förskolan deltar regelbundet i förskoleundervisningen, så att de mål som är uppställda för förskoleundervisningen kan nås.

Förutom undervisningen är också förskoleundervisningens material gratis. I förskolan får barnen dessutom varje dag en gratis måltid.

Läsåret 2018-2019

Höstterminen ons 8.8 - fre 21.12.2018

Lov hösten 2018
Höstlov: må 15 - fre 21.10.2018
Självständighetsdagen: to 6 - fre 7.12.
Jullov: lö 22.12.2018 - sö 6.1.2019

Vårterminen må 7.1 - fre 31.5.2019

Lov våren 2019
Sportlov: må 18 - sö 24.2.2019
Påsk: fre 19 - må 22.4.2019
Första maj: ons 1.5.2019
Kristi himmelsfärdsdag: to 30.5.2019

Ansökning till förskolan och kompletterande dagvård

Anmälan till förskoleundervisningen görs elektroniskt via Wilma en gång per år i februari. I januari-februari skickas det ut brev med anvisningar och Wilma-koder till de familjer vars barn ska börja i förskolan i augusti. Sjundeå kommun ordnar kompletterande småbarnspedagogik i samma enhet som förskoleundervisning för de barn som har behov av vård utöver de fyra timmarna förskoleundervisning per dag. Till den kompletterande småbarnspedagogiken ansöker man med samma elektroniska blankett som till förskolan.

Om barnet utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen också har behov av kompletterande småbarnspedagogik, ansöker man om det i samband med anmälan till förskoleundervisningen och för den kompletterande småbarnspedagogiken uppbärs en avgift. Ansökan till förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken ska lämnas in elektroniskt i början av februari via Wilma-systemet. Förskoleundervisningen iakttar i huvudsak skolornas arbets- och lovtider, men kompletterande avgiftsbelagd småbarnspedagogik kan också fås under förskolans och skolornas lov.

Om du just har flyttat till kommunen ska du kontakta bildningskansliet för att få Wilma-koder, sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Bekanta dej också med Principerna för antagande av elever

Länk till Wilma