Förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

Varje barn har rätt till förskoleundervisning innan läroplikten. Enligt lag om grundläggande utbildning (26 a §) ska barnet året innan läroplikten uppkommer delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Förskoleundervisningen har varit förpliktande fr.o.m. 1.8.2015. Att förskoleundervisningen är förpliktande betyder att barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning. Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som barnen får året innan läroplikten uppkommer. Förskoleundervisning ordnas i Sjundeå 20 timmar i veckan, 4 timmar om dagen.

Förskoleundervisningens centrala uppdrag är att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Verksamheten planeras utgående från barn och dess syfte är att stärka barnens sunda självkänsla och uppfattning om sig själv som elev. I Sjundeå kommun ordnas förskoleundervisning som kommunal verksamhet i samma skolor som den grundläggande utbildningen. I Sjundeå betonas utvecklandet av samarbete mellan förskoleundervisning och klasserna 1.-2. samt kontinuiteten i barnets lärstig.

 

Sjundeå Förskolas läroplan fr.o.m. 1.11.2019

Svenska förskolans verksamhetsplan 2020-2021

Välkommen till årskurs 1 Guide till de sjundeåhem där ett barn skall börja skolan

Plan för jämställdhet och likabehandling för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun 2020-23

Språkstigen för Sjundeå kommuns småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning fr.o.m. 01.08.2020

Förskolorna

Sjundeå kommun ansvarar för att ordna förskoleundervisningen i kommunen. Förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik ordnas i samma enheter som förskoleundervisningen.

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Sjundeå Svenska skola (Skolvägen 3). Den finskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Aleksis Kiven koulu (AKK:s tillfälliga lokaler, Flemingsvägen 4).

Svenskspråkig förskoleundervisning

Finskspråkig förskoleundervisning

Förskoleundervisningen följer undervisnings- och lovtiderna inom den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen ordnas i Sjundeå kl. 9.15–13.15. Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar under ett verksamhetsår (höst- och vårtermin). Principen är att de barn som är anmälda till förskolan deltar regelbundet i förskoleundervisningen, så att de mål som är uppställda för förskoleundervisningen kan nås.

Förutom undervisningen är också förskoleundervisningens material gratis. I förskolan får barnen dessutom varje dag en gratis måltid.

Under läsåret 2019-2020 följer för- och grundskolorna följande arbets- och lovtider:

Höstterminen to 8.8.2019 – fre 20.12.2019 (91d)

Lov hösten 2019
höstlov 14.-18.10.2019 (vk 42)
jullov 21.12.2019 – 6.1.2020

Lediga dagar
Självständighetsdag fre 6.12.2019

 

Vårterminen ti 7.1.2020 – lö 31.5.2020 (96 d) Förskoleundervisningen slutar fredagen den 30.5.2020

Lov våren 2020
Sportlov 17.2 – 23.2.2020 (vk 8)
Påsklov 10.4 - 13.4.2020

Lediga dagar
Första maj fre 1.5.2020
Kristi himmelsfärdsdag to 21.5.2020

Ansökning till förskolan och kompletterande dagvård

Anmälan till förskoleundervisningen görs elektroniskt via Wilma en gång per år i februari. I januari-februari skickas det ut brev med anvisningar och Wilma-koder till de familjer vars barn ska börja i förskolan i augusti. Sjundeå kommun ordnar kompletterande småbarnspedagogik i samma enhet som förskoleundervisning för de barn som har behov av vård utöver de fyra timmarna förskoleundervisning per dag. Till den kompletterande småbarnspedagogiken ansöker man med samma elektroniska blankett som till förskolan.

Om barnet utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen också har behov av kompletterande småbarnspedagogik, ansöker man om det i samband med anmälan till förskoleundervisningen och för den kompletterande småbarnspedagogiken uppbärs en avgift. Ansökan till förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken ska lämnas in elektroniskt i början av februari via Wilma-systemet. Förskoleundervisningen iakttar i huvudsak skolornas arbets- och lovtider, men kompletterande avgiftsbelagd småbarnspedagogik kan också fås under förskolans och skolornas lov.

Om du just har flyttat till kommunen ska du kontakta bildningskansliet för att få Wilma-koder, sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Bekanta dej också med Principerna för antagande av elever

Länk till Wilma