Förskoleundervisningsplatser och -tider

Sjundeå kommun ansvarar för att ordna förskoleundervisningen i kommunen. Förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik ordnas i samma enheter som förskoleundervisningen.

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Sjundeå Svenska skola (Skolvägen 3). Den finskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Aleksis Kiven koulu (AKK:s tillfälliga lokaler, Flemingsvägen 4).

Svenska förskolan

Finskspråkiga förskolan

Förskoleundervisningen ordnas fyra timmar om dagen och följer undervisnings- och lovtiderna inom den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen ordnas i Sjundeå kl. 9.15–13.15. Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar under ett verksamhetsår (höst- och vårtermin). Principen är att de barn som är anmälda till förskolan deltar regelbundet i förskoleundervisningen, så att de mål som är uppställda för förskoleundervisningen kan nås.

Förutom undervisningen är också förskoleundervisningens material gratis. I förskolan får barnen dessutom varje dag en gratis måltid.

Läsåret 2021 -2022

Under läsåret 2021-2022 följer för- och grundskolorna följande arbets- och lovtider:

Höstterminen 11.8.- 22.12.2021  (91 d) 

Start 11.8.2021 (onsdag) 
Höstlov 18.10 .- 22.10.2021 (vk 42) 
jullov 23.12.2021 (torsdag) – 9.1.2022 

Vårterminen 10.1.- 4.6.2022  (97 d) 

Start 10.1.2022 (måndag) 
Sportlov 21.2.- 25.2.2022 (vk 8) 
Påsklov 15.4.-18.4.2022 

Kristi himmelsfärdstorsdag 26.5.2022 

Vårfest/avslutning 4.6.2022 (lördag) 

Totala arbetsdagar under 2021 - 2022:  188 d

 Förskoleundervisningens avslutning fredagen 3.6.2022