Förskoleundervisningsplatser och -tider

Sjundeå kommun ansvarar för att ordna förskoleundervisningen i kommunen. Förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik ordnas i samma enheter som förskoleundervisningen.

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Sjundeå Svenska skola (Skolvägen 3). Den finskspråkiga förskoleundervisningen och kompletterande småbarnspedagogiken ordnas i samband med Aleksis Kiven koulu (AKK:s tillfälliga lokaler, Flemingsvägen 4).

Svenska förskolan

Finskspråkiga förskolan

Förskoleundervisningen ordnas fyra timmar om dagen och följer undervisnings- och lovtiderna inom den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen ordnas i Sjundeå kl. 9.15–13.15. Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar under ett verksamhetsår (höst- och vårtermin). Principen är att de barn som är anmälda till förskolan deltar regelbundet i förskoleundervisningen, så att de mål som är uppställda för förskoleundervisningen kan nås.

Förutom undervisningen är också förskoleundervisningens material gratis. I förskolan får barnen dessutom varje dag en gratis måltid.

Läsåret 2019 -2020

Höstterminen to 8.8.2019 – fre 20.12.2020

Lov hösten 2019
höstlov 14.18.10.2019 (vk 42)
jullov 21.12.2019 – 6.1.2020

Lediga dagar
Självständighetsdagen fre 6.12.2019

Vårterminen ti 7.1.2019 – lö 31.5.2020 (96 d) Förskoleundervisningen slutar fredagen den 29.5.2020

Lov våren 2020
Sportlov 17.2 – 23.2.2020 (vk 8)
Påsklov 10.4 - 13.4.2020

Lediga dagar
Första maj fre 1.5.2020
Kristi himmelsfärdsdag to 21.5.2020