Förslag till nedläggning av Päivärinteen koulu och till att koncentrera den finskspråkiga grundläggande utbildningen i Aleksis Kiven koulu fr.o.m. 1.8.2018

22.03.2018 14:19

Kategori:

Bildningsnämnden beslutade (BILDN 21.3.2018 § 37) godkänna utredningen över den finskspråkiga grundläggande utbildningens skolnät. Utgående från utredningen föreslår bildningsnämnden för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att Päivärinteen koulu läggs ned och att den finskspråkiga grundläggande utbildningen koncentreras till Aleksis Kiven koulu i kommuncentrum fr.o.m. 1.8.2018.

Eftersom kommunstyrelsen godkände bildningsnämndens förslag (KST 26.3.2018 § 63) fattar fullmäktige beslut i ärendet vid sitt möte måndag 9.4.2018.

Kommuninvånarna har i enlighet med 41 § i förvaltningslagen och 22 § i kommunallagen möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. De skriftliga utlåtandena ska lämnas in till bildningsavdelningen per e-post till sivistystoimisto@siuntio.fi eller per post till Sjundeå kommun, Parkstigen 1, 02580 SJUNDEÅ, senast måndag 9.4.2018 kl. 12.00.

 

Sjundeå kommun