Gå till innehållet

Grundläggande
utbildning

Två flickor är på väg till skolan med ryggsäckar på ryggen.

Sjundeå kommun erbjuder sina invånare en kvalitativ och mångsidig grundläggande utbildning i Sjundeå svenska skola och Aleksis Kiven koulu i Bildningscampuset Sjundeå hjärta. De svenska eleverna går årskurserena 7–9 i Källhagens skola i Virkby, Lojo, eller i Winellska skolan i Kyrkslätt.Allmänt om grundläggande utbildningen

Sjundeå kommun erbjuder kommuninvånarna högklassiga och mångsidiga skoltjänster i två grundskolor. Finskspråkig undervisning ges i Aleksis Kiven koulu (åk 1-9) samt svenskspråkig undervisning i Sjundeå svenska skola (åk 1-6). I alla skolor ordnas undervisning för barn i behov av särskilt stöd i smågrupper. De svenskspråkiga eleverna fortsätter i årskurs 7-9 antingen i Kyrkslätt (Winellska skolan) eller i Lojo (Källhagens skola i Virkby).

Blanketter

Med blanketten ansöker man om rättighet att eleven får inleda skolgången ett år senare eller tidigare än stadgat eller om förlängd läroplikt.

Med denna blankett ansöker man rätt för elev som inte är bosatt i kommunen att gå i skola i Sjundeå.

Med denna blankett anmäler om behov av specialdiet.

Andra ansökningar lämnas in via Wilma(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst).

Gör så här

För att kunna anmäla ett barn till förskoleundervsiningen eller den grundläggande utbildningen ska vårdnadshavaren ha gällande inloggningsuppgifter till Wilma.

För vem och på vilka villkor

Bildningsnämnden har vid sitt möte 13.6.2018 § 64 godkänt Sjundeå kommuns principer för antagande av elever till förskoleundervisning och den grundläggande utbildningen. I Sjundeå kommun anmäler man sig till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildning elektroniskt via Wilma. Anmälningstiden till förskolan och skolan är i februari. De som flyttar till kommunen ska kontakta bildningskansliet för att få användarnamn och lösenord till Wilma.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Bekanta dig också med dessa