Gå till innehållet

Läroplan


Utgångspunkten för läroplansprocessen i Sjundeå kommun har varit delaktighet i enlighet med de nationella läroplansgrunderna. Målsättningen är att elever, undervisningspersonal, elevernas vårdnadshavare och förtroendevalda får möjlighet att påverka läroplanens innehåll. Innehållet i läroplanen utarbetas i samarbete med grundtryggheten och utomstående samarbetsparter.

I enlighet med läroplansgrunderna har Sjundeå kommun sammanställt kommunvisa linjedragningar och specifikationer på ett blått botten vid sidan om läroplanstexten. Bildningsnämnden har godkänt läroplanen och övriga planer anknutna till läroplanen. 

Planer och program som kompletterar läroplanen