Gå till innehållet

Dagvatten


Dagvatten är regn- och smältvatten som samlas på byggda områden på markytan, på byggnaders tak och på andra ytor. Dagvatten samlas på grund av att ytorna på tätorterna ofta är material som inte släpper igenom vatten, så som exempelvis asfalt. Dagvatten bildas särskilt på våren när snön smälter, vid sommarregn samt under höstens regniga perioder. Om dagvattnet inte kan absorberas kan det leda till översvämningar på gator och gårdsplaner samt i avloppsnätverket.  Dagvatten borde fördröjas, utnyttjas redan på plats och ställe eller absorberas i jordmånen för att de skadliga ämnen som dagvattnet innehåller ska filtreras. Genom bra dagvattenplanering kan man förhindra både översvämningsolägenheter och att skadliga ämnen samlas i vattendragen.

Vatten rinner ur en stupränna i en regnvattenbrunn.