Gå till innehållet

Tillstånd

Sök bygg- och andra lov via tjänten Lupapiste.fi. Det är en lättanvänd ärendehanteringstjänst som underlättar sökandet av olika tillstånd. Kontakta byggnadstillsynen om dina planer på förhand så försnabbar du behandlingen av din ansökan.


Gör så här

Byggnadstillsynen i Sjundeå använder sig av den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. Lupapiste erbjuder sina användare en lättanvänd tjänst där man smidigt ansöker om alla lov och hanterar tillhörande administrativa ärenden elektroniskt.

Det är även möjligt att ansöka om tillstånd skriftligt genom att fylla i en pappersblankett. Blanketterna finns tillgängliga på de olika lov- och tillståndssidorna.

Observera

Byggnadsarbetet förutsätter en arbetsledare, då det är fråga om ett projekt som kräver tillstånd eller myndigheters godkännande. Enligt behov bör man i byggnadsarbetet anlita specialbranschers arbetsledare.

Till byggprojekt krävs även en utredning över hörande av grannen.

Kontaktuppgifter